kreativan dom feng shui zagreb hrvatska vjera tomaš
Novosti
09.02.2021.
Što nam donosi 2021. godina - godina Bika pročitajte u pregledu godine
29.01.2021.
Primamo narudžbe za feng shui analizu 2021. godine saznajte više...
10.09.2020.
Za vrijeme trajanja pandemije radimo kozultacije putem Skypa i e-maila.
Newsletter
   Email:
   

   
     
feng shui zagreb hrvatska kreativan dom vjera tomas
Sjajni predmeti
Sjajni predmeti imaju sposobnost reflektiranja, oni aktiviraju energiju tako da privlače ili uvečavaju svjetlost. Naročito su korisni u mračnim kutevima, te praznim, neukrašenim područjima. U sjajne predmete ubrajamo ogledala, staklo, kristale i sve predmete sa sjajnom površinom. Pri postavljanju predmeta sa sjajnom površinom obratite pažnju da se u njima reflektira nešto vrijedno ili pozitivno.

Prema feng shuiu ogledala dupliciraju sve što se u njima odražava. Zbog toga se treba posvetiti posebna pažnja pravilnom postavljanju ogledala u prostoru, kako ona ne bi duplicirala nepoželjne stvari. Povoljno je postaviti ogledala u dugačkom hodniku ili nasuprot nečega što za nas ima posebnu vrijednost ili važnost. Naročito je dobro ogledalo u blagovaonici budući da duplicira hranu koja se povezuje sa blagostanjem. Ogledalo se ne smije nalaziti nasuprot: ulaznim vratima, prozora, WC školjke, štednjaka, kreveta te jedno nasuprot drugomu.


Ogledalo treba biti dovoljno veliko, neoštećeno i od jednog dijela. Oštećena, napuknuta i pocrnjela ogledala treba baciti. Ogledala koja su napravljena od više dijelova ili tzv. mozaik-ogledala nisu povoljna budući da lome našu sliku na više dijelova. To je naročito važno kod kupaonskih ogledala koja se često postavljaju na vrata ormarića – nikako nisu dobri dvokrilni ormarići jer se naša slika vertikalno dijeli na lijevu i desnu stranu. Ogledalo treba biti uokvireno, a ona bez okvira trebaju imati kvalitetno izbrušene rubove.