kreativan dom feng shui zagreb hrvatska vjera tomaš
Novosti
09.02.2021.
Što nam donosi 2021. godina - godina Bika pročitajte u pregledu godine
29.01.2021.
Primamo narudžbe za feng shui analizu 2021. godine saznajte više...
10.09.2020.
Za vrijeme trajanja pandemije radimo kozultacije putem Skypa i e-maila.
Newsletter
   Email:
   

   
     
feng shui zagreb hrvatska kreativan dom vjera tomas
OPĆI UVJETI

 OPĆI UVJETI

Opći uvjeti organizatora za održavanje seminara i radionica:

1. Opće odredbe
Predmet OPĆIH UVJETA je uređenje međusobnih odnosa organizatora seminara: uslužni obrt Kreativan dom vl. Vjera Tomaš (u daljnjem tekstu Organizator) te polaznika seminara i radionica.

2. Prijava
Prijava je važeća nakon što Organizator zaprimi prijavu putem e-maila, ili nakon telefonske prijave, te nakon uplate u iznosu od 100 % cijene seminara.

3. Cijene i uplata
Cijena seminara pojedinačno iznosi 450,00 kn, a radionice 300,00 kn pojedinačno. Popust od 10% na cijenu seminara odobrava se polaznicima koji u cijelosti izvrše uplatu do 5 radnih dana prije datuma održavanja seminara. Plaćanje je moguće izvršiti na žiro račun Organizatora 2484008-1103090473 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

4. Odustajanje od seminara i naknada za odustajanje
Za otkaz ili odustajanje do 15 dana od održavanja seminara izvršit će se povrat uplaćenog novca u punom iznosu. U slučaju odustajanja ili nemogućnosti prisustvovanja seminaru iz bilo kojeg razloga, prema niže navedenom obračunat će se troškovi otkazivanja:
15 – 11 dana – 20 % cijene ugovorenog seminara
10 – 6 dana – 30 % cijene ugovorenog seminara
5 – 0 dana – 100 % cijene ugovorenog seminara

5. Otkazivanje od strane organizatora ili promjena rasporeda
Ako se seminar u slučaju djelovanja više sile otkaže, uplaćeni iznos će biti u cijelosti vraćen. U slučaju promjene termina te ako novi termin ne bi odgovarao polazniku koji je izvršio uplatu, izvršit će se povrat uplaćenog pologa u punom iznosu.

6. Odgovornost
Tijekom tečaja svaki sudionik odgovoran je za ono što radi, prima, daje i doživljava. Organizator je odgovoran za osobne greške samo u slučaju namjernog ili teškog nemara i nesavjesnog ponašanja.

7. Završne odredbe
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.